בדיקת האזנות/מצלמות סתר

הבדיקה:

באתר תבוצע בדיקה של כלל השטח (נפח), כל נקודות הקצה, עפ”י הפירוט הבא:
איתור משדרי data, digital, Analog, GSM, WIFI (אקטיביים ופסיביים) בחלל האתר ומעטפתו. בדיקת ציוד קצה, ציוד   
היקפי.
איתור מיקרופונים וציוד הקלטה ומשדרים מסוג  infinity transmitters בחלל האתר ומעטפתו.בדיקת נקודות הסעף וקווי החשמל.
איתור חיבורים זרים בקווי תקשורת, ציוד אלקטרוני וחשמל באתר המכוונים אל האתר וממנו.
IR – איתור משדרי לייזר, איתור נקודות הפגיעות באתר כולל מערכת התקשורת.

 ציוד טכני איתו מתבצעת הבדיקה:

 סורק I.F
מנתח מתח
מכשיר ייעודי לאיתור מצלמות
גלאי משדרי סלולאר
מצלמת אינפרא
גלאי מתכות
גלאי מעגלים אלקטרונים
סורק ומאתר משדרי: WIFI  , G.P.S , Bluetooth 

ניתן לבצע בדיקת ומניעת האזנות למכשיר הטלפון הנייד,
מכשיר הטלפון הנייח ועוד

אנו לא מסתפקים רק בתוצאות שקיבלנו באמצעות שימוש בכלי אחד, אלא משווים את התוצאות בין: ניתוח האפליקציות, חתימות דיגיטליות, 
בדיקה של מי עומד מאחורי האפליקציה ושיטות נוספות. 
אנו מבצעים בדיקה מעמיקה בפורומים מיוחדים, כך שלעיתים אנו יודעים על אפליקציה זדונית שיצאה לשוק עוד לפני שחברות האנטי וירוס השונות גילו עליה.