GPS לאיתור הרכב

מכשיר מעקב לרכב בזמן אמת, מגנטי (נדבק לכל ברזל), גודל 6 ס”מ כפול 6 ס”מ ,

המכשיר מגיע עם “סים” אשר ניתן לטלפן אליו ולשמוע את המתרחש בזמן אמת!!!

את מיקום הרכב ניתן לראות על הנייד בזמן אמת ו/או לראות לאחר מיכן את כל המסלול שהרכב עבר באותו יום.

 

סוללה מספיקה למספר ימים (תלוי לפי השימוש) – לא פחות מארבעה ימים!!!

 

כולל הדרכה מלאה על ידי חוקר פרטי

מחיר:

1400